تمام مطالب دسته بندی: کسب وکار
دارایی فوق العاده ارزشمند افراد موفق چیست؟

دارایی فوق العاده ارزشمند افراد موفق چیست؟

دارایی فوق العاده ارزشمند افراد موفق چیست؟ هر انسانی قابلیت ها و توانایی های خاص خودش را داراست اما هر انسات زمانی قادر است کارهای مختلفی را انجام بدهد که بتواند توانایی هایش را گسترش بدهد. چگونگی گسترش توانمندی ها به دست خودمان است چرا که این ما هستیم که انتخاب می کنیم و تصمیم می گیریم اگر می خواهید به این باور برسید که شما قادر هستید به کسی که می خواهید تبدیل شوید  مطالعه این مطلب “دارایی فوق العاده ارزشمند افراد موفق”مناسب شماست پس تا پایان مطلب با من همراه باشید چگونه تغییر در زندگی ممکن می شود؟  به محض دریافت مدرک دانشگاهی اغلب فکر می کنیم که دیگر نیازی به یادگیری نداریم این در حالی است که […]

گام های خلاقانه ای برای نوشتن

گام های خلاقانه ای برای نوشتن

گام های خلاقانه ای برای نوشتن نویسندگان عاشقان حقیقی اند و درمسیر نوشتن عاشق سایر نویسندگان می شوند با این درس می آموزید که چگونه بنویسید اگر شیفته و تشنه نوشتن هستید و دوست دارید بنویسید اگر صبور و پر تلاش هستید،  کافی است نگرانی هایتان را کنار بگذارید و این مطلب را تا انتها بخوانید و تمرین های آن را انجام دهید. نویسندگی هم مثل هر مهارت دیگری اصول و قواعدی برای خودش دارد با آموختن این قواعد و رعایت آنها مسیر نویسندگی برایمان آسان تر و کوتاه تر می شود.  گام های خلاقانه ای برای نوشتن بر می دارید و مسیر عصبی آن شکل می گیرد.  مانعی به نام کمال گرایی  کمالگرایی یعنی اینکه عاجزانه تلاش کنیم که […]

فراز و نشیب های مسیرموفقیت چیست؟

فراز و نشیب های مسیرموفقیت چیست؟

  فراز و نشیب های مسیر موفقیت چیست؟ تصویری که از زندگی در ذهن مان داریم چیست؟ خوشبختی و داشتن حس رضایت از زندگی برایمان چگونه معنا شده است؟ دانستن این نکته به عنوان بخشی از یادگیری مهارتهای زندگی ضروری است در مسیر موفقیت انتظار جاده صاف و هموار را نداشته باشیم. در این صورت شکست خوردن را نادیده گرفته ایم و ایستایی و توقف را برای خود انتخاب کرده ایم اگر جز آن دسته از افرادی هستید که منطقه امنی را برای خودتان فراهم کرده اید؟ یا از فراز و نشیب های مسیر موفقیت ترس دارید؟ یا اگر جز افرادی هستید که موقع شکست خوردن خود را سرزنش می کنید و گرفتار خودگویی های منفی هستید با من تا […]