تمام مطالب دسته بندی: کسب وکار
دوره جامع آنلاین تقویت هوش کلامی

دوره جامع آنلاین تقویت هوش کلامی

دوره جامع آنلاین تقویت هوش کلامی آیا در موقعیت هایی قرار گرفته اید که دلیل به عدم توانایی در صحبت کردن موقعیت هایتان را ازدست داده اید؟ با در مصاحبه های استخدامی نتوانسته اید به خوبی در مورد توانمندی هایتان صحبت کنید خوب حرف زدن و متقاعد سازی اکنون به یک نیاز بسیار بسیار مهم تبدیل شده است. در ابتدا شروع کلاس هوش کلامی از شرکت کنندگان در دوره سوال میکنم دلیل حضورشان را بیان کنند کم نیستند کسانی که می گویند در جلسات و در جمع ها اعتماد به نفس لازم را نداریم و موقع صحبت کردن کم می آوریم در نتیجه قادر به هر آنچه در ذهن مان داریم قادر آن نیستیم این دوره ویژه عزیزانی است که […]