تمام مطالب برچسب : احساسات ناخوشایند
چگونه با افکار واحساسات ناخوشایند خود راحت تر کنار بیاییم؟

چگونه با افکار واحساسات ناخوشایند خود راحت تر کنار بیاییم؟

هرانسانی در طول دوران زندگی خود به دنبال پیدا کردن خوشبختی است و برای رسیدن به آن مدام درحال تلاش و تکاپو است. احساس شادمانی و خوشحالی و لذت بردن از زندگی، احساسی است که آن را دنبال می کنیم اما این احساس مانند دیگر احساسات ماندنی و پایدار نیستند و دوام چندانی ندارند. زندگی انسانها آکنده از احساسات خوشایند و ناخوشایند است وهمه ما در طول زندگی خود آنها را تجربه می کنیم. مثلا هنگامی که در یک رابطه صمیمی و طولانی هستیم احساساتی مانند عشق ، دوست داشتن و لذت را تجربه می کنیم و زمانی که در همین رابطه صمیمی، دچار تعارض می شویم دیر یا زود غم وناراحتی سراغ مان می آید. ذهن ما در هر […]

پذیرش بخش های ناخوشایند درون مان

پذیرش بخش های ناخوشایند درون مان

شما دوستان عزیز و همراه، بخش اول این مقاله مطالعه می کنید. آیا در مورد پذیرش بخش های ناخوشایند درونی انسان اطلاعاتی دارید ؟ خواندن این مقاله کمک می کند تا به خودآگاهی و آرامش درونی که این روزها به دلیل شرایط و تغییرات زندگی، سخت به آن نیاز داریم، برسیم هنگامی که متولد می شویم: خودمان را می پذیریم در مورد خوب و بد قضاوت نمی کنیم در لحظه زندگی کرده آزاد و رها هستیم. با بزرگتر شدن یعنی از سن سه سالگی به بعد، تحت تاثیر پدر، مادر و اطرافیان قرار می گیریم و آنها به ما می گویند که چطور عمل کنیم، چی بپوشیم، چی بخوریم، کی بخوریم و… این به این معنی است که یاد می […]