تمام مطالب برچسب : ارتلاط جاده دو طرفه
تاثیر حس مثبت در ایجاد حس ارزشمندی 

تاثیر حس مثبت در ایجاد حس ارزشمندی 

چرا اغلب اوقات وقتی کسی از ما تعریف وتمجید می کند عکس العمل درستی از خودمان نشان نمی دهیم وبه طرف مقابل می گوییم شکسته نفسی می کنی، من که قابل نیستم و خجالتم ندید و…… این موضوع بر می گردد به دلیل ضعف آموزش هایی که ازدوران کودکی از طریق خانواده و مدرسه در ما صورت گرفته است. آنقدر از دوران کودکی در گوش ما این جمله را گفته اند که تعریف از خود یعنی خودخواهی و خودپسندی، مگر آدم از خودش تعریف می کند! نگران این موضوع هستیم که نکند دچار خودخواهی شویم بنا براین کارهای خوب خودمان ودیگران را نمی بینیم. امروزه همه ما در دنیای شلوغی زندگی می کنیم به دلیل مشکلات وچالش های پیش رو، […]