تمام مطالب برچسب : حس مثبت
تاثیر حس مثبت در ایجاد حس ارزشمندی 

تاثیر حس مثبت در ایجاد حس ارزشمندی 

چرا اغلب اوقات وقتی کسی از ما تعریف وتمجید می کند عکس العمل درستی از خودمان نشان نمی دهیم وبه طرف مقابل می گوییم شکسته نفسی می کنی، من که قابل نیستم و خجالتم ندید و…… این موضوع بر می گردد به دلیل ضعف آموزش هایی که ازدوران کودکی از طریق خانواده و مدرسه در ما صورت گرفته است. آنقدر از دوران کودکی در گوش ما این جمله را گفته اند که تعریف از خود یعنی خودخواهی و خودپسندی، مگر آدم از خودش تعریف می کند! نگران این موضوع هستیم که نکند دچار خودخواهی شویم بنا براین کارهای خوب خودمان ودیگران را نمی بینیم. امروزه همه ما در دنیای شلوغی زندگی می کنیم به دلیل مشکلات وچالش های پیش رو، […]

چرا ما اینگونه نباشیم!

چرا ما اینگونه نباشیم!

هربار که کتابی از یک نویسنده خارجی را به دست می گیریم بلافاصله این نکته توجه من را به خود جلب می کند. داخل متن کتاب ویا پشت جلد چندین نفر کتاب را تائید نموده اند و از کتاب به زبان خودمان، حسن جویی نموده اند. نقاط قوت کتاب را با واژه ها وکلمات خودشان ستایش کرده اند و به نویسنده کتاب انرژی بخشیده اند واز طرفی خواننده کتاب را به مطالعه ترغیب نموده اند. با خودم فکر کردم چرا ما اینگونه نباشیم . ماهایی که تلاش می کنیم هرروز قدمی برای بهتر شدن خودمان بر می داریم تا دنیای را جای بهتری برای زندگی کنیم. جایی بهتر برای خودمان واطرافیانمان. مدت هاست تصمیم گرفته ام ظرف احساسات آدمها را […]