تمام مطالب برچسب : پرورش فرزندان
خود واقعی ات باش

خود واقعی ات باش

مقاله “خود واقعی ات باش” در مورد آسیب های دوران کودکی است یعنی دوران ۳ الی ۶ سالگی که مغز به رشد کامل خود می رسد بی توجهی به دوران رشد و نمو جسمی و روانی کودکان موجب آسیب های دوران بزرگسالی خواهد شد توجه به تربیت و رشد کودکان که خود واقعی شان باشند بسیار مهم است با توجه به جامعه و فرهنگی که در آن رشد کرده ایم، باورها و عادت ها و تصاویر ذهنی که از خود داریم ذهن ما را دچار تضاد و تناقص می کند ما نمی دانیم کدام باور ذهنی مان درست و کدام غلط است. تصاویری ذهنی که از خود داریم اغلب با توجه به گفته های والدین، معلمان و دوستان می باشد […]