تمام مطالب برچسب : راهکارهای ساده ی خوشبختی
کتابچه پنددانه های زندگی

کتابچه پنددانه های زندگی

کتابچه پنددانه های زندگی گزین گویه هایی در باره انتخاب مسیر زندگی که به تازگی آن را انتشار داده ام  در مسیر زندگی هر چقدر از سنین کم نسبت به خودمان و ارزش هایی که در زندگی انتخاب کرده ایم واقف باشیم  قادریم با دانش، آگاهی و تفکر، لحظه های خوبی را برای خودمان رقم بزنیم  کتابها، مقالات از ابزارهای خودیاری اند، گاهی حتی یک جمله ی کوتاه قادر است در نگرش و طرز فکر ما تحولی ایجاد کند  از این رو در کتابچه پنددانه های زندگی  عباراتی برایتان نوشته ام که هر کدام قادرند تفکری عمیق را ایجاد کنند. دانلود کتاب معلومه که میتونی بهتر بشی داستان نوع نگاه به زندگی است که میتواند تولدی دوباره باشد  آب در […]