تمام مطالب برچسب : موفقیت در کار
فراز و نشیب های مسیرموفقیت

فراز و نشیب های مسیرموفقیت

فراز و نشیب های مسیر موفقیت سالهاست تجربیان زیسته ام را با شما عزیزان به اشتراک می گذارم و هدف من ایجاد حس ارزشمندی در مخاطبانم است  تجربیاتی که نتیجه ی رنج ها، شکست های مختلفی است که در طول زندگی به دست آورده ام . دانستن این نکته به عنوان بخشی از یادگیری مهارتهای زندگی ضروری است (در مسیر موفقیت انتظار جاده صاف و هموار را نداشته باشیم.) در این صورت شکست خوردن را نادیده گرفته ایم و ایستایی و توقف را برای خود انتخاب کرده ایم اگر جز آن دسته از افرادی هستید که منطقه امنی را برای خودتان فراهم کرده اید؟ یا از فراز و نشیب های مسیر موفقیت ترس دارید؟ یا اگر جز افرادی هستید که […]